• Banner TsingMaHK1
 • Banner SidneyBridge1
 • Banner MillauBridge1
 • Banner ErasmusBridge1
 • Banner TokyoBridge1
 • Banner BrookLBridge1
Loading...

Folder Artikelen

Artikelen

In deze categorie vindt u mijn nederlandstalige artikelen die ik in de diverse media heb gepubliceerd.

Documents

default Als niet goedschiks, dan kwaadschiks - Amazon, IKEA en de opmars van fiscale transparantie

Het blijft nog steeds dagelijkse werkelijkheid dat het voeren van een fiscaal efficiënte (lees: goedkope) structuur een cruciale factor is voor bedrijven. Belastingen zijn namelijk een belangrijke kostenpost en des te lager de kostprijs is, des te lager de prijs voor de consument kan zijn, hopelijk met een groter marktaandeel tot gevolg. Vooral multinationals hebben hier baat bij, omdat zij de verschillen tussen belastingstelsels relatief eenvoudig tegen elkaar uit kunnen spelen. Het gevolg is dat sinds jaren de traditioneel hoogbelaste landen te kampen hebben met steeds verdere erosie van hun belastinggrondslag.

default De weg naar volledige fiscale transparantie voor het internationale bedrijfsleven

In de afgelopen jaren is de roep om inzicht in afspraken tussen burgers en overheden op het gebied der directe belastingen sterk toegenomen. Actie vanuit Non-Gouvernementele Organisaties en andere belanghebbenden hebben de tendens versterkt om openheid te eisen ten aanzien van detailregelingen zoals die in de rulingpraktijk van overheden door de jaren heen gestalte heeft gekregen.

Search

Latest downloads

 • 07 August 2020
 • Guest user downloaded the DOCman document with the title Multinational Enterprises, Transfer Pricing and Value Chain Analysis in Latin America following the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative
 • 06 August 2020
 • Guest user downloaded the DOCman document with the title BEPS Action 4: Policy Considerations and Implementation Status
 • Guest user downloaded the DOCman document with the title BEPS Action 4: Policy Considerations and Implementation Status
 • Guest user downloaded the DOCman document with the title BEPS Action 4: Policy Considerations and Implementation Status
 • Guest user downloaded the DOCman document with the title Bridging the CCCTB and the Arm’s Length Principle – A Value Chain Analysis Approach